pl en

Akademie
Dla Menedżerów

Akademie

Akademie przy Wyższej Szkole Gospodarki to projekty edukacyjne nastawione na organizację szkoleń z różnych dziedzin. Uczestnikami mogą być osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje w danym obszarze tematycznym.
Zajęcia w ramach Akademii prowadzone są aktywnymi metodami szkoleniowymi, które ułatwiają uczestnikom zrozumienie i stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Biorąc udział w naszych Akademiach masz możliwość wyboru 1 z 3  ścieżek kształcenia tj.
- grupowej - indywidualnej - mieszanej.

  • Ścieżka grupowa kierowana do grupy osób (max. 12) menadżerów, dyrektorów, kadry kierowniczej
  • Ścieżka indywidualna

Udział w Akademiach w toku indywidualnym oferuje kilka spotkań indywidualnych o charakterze coachingowym, podczas których uczestnicy wypracowują najlepsze rozwiązania biznesowe w obszarze przywództwa i zarządzania zespołem,  motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów. Wypracowuję przy tym mapę własnych kompetencji menadżerskich, rozpoznają i razem z coachem doskonalą swoje umiejętności, mocne strony i inne zasoby.

Ścieżka indywidualna dotyczy oferty:

Warunki zaliczenia:

  • Przeczytanie i opracowanie recenzji trzech pozycji książkowych wskazanych przez prowadzącego
  • Kilka spotkań tematycznych w zależności od wyboru oferty m.in: przywództwa i budowania autorytetu, zarządzania zespołem, motywowania i oceny, delegowania zadań, zarządzania konfliktem itp.
  • przygotowanie przez uczestnika pracy zaliczeniowej w temacie wskazanym przez prowadzącego

Koszt udziału w indywidualnej ścieżce zależy od wyboru Akademii, w której uczestnik będzie chciał wziąć udział.

  • Ścieżka mieszana

Udział w Akademiach w toku mieszanym oferuje 48 godzin zajęć grupowych, podczas których uczestnicy wypracowują najlepsze rozwiązania biznesowe w obszarze przywództwa i zarządzania zespołem,  motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów. Poza zajęciami grupowymi, w ramach Akademii dla każdego uczestnika przewidzianych jest 10 godz. indywidualnego coachingu. Podczas indywidualnych spotkań uczestnicy opracują mapę własnych kompetencji menadżerskich, doskonalić będą posiadane umiejętności, poznają i nauczą się stosować narzędzia coachingowe w pracy z podwładnymi.

Koszt udziału w mieszanej ścieżce zależy od wyboru Akademii, w której uczestnik będzie chciał wziąć udział.

Proponowane akademie i ich zakres:

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas