pl en

DIAGNOZOWANIE POTRZEB - w świetle wymagań UE
Dla Menedżerów

DIAGNOZOWANIE POTRZEB - w świetle wymagań UE

DIAGNOZOWANIE POTRZEB - oferta dopasowania szkoleń dla Twojej firmy

To oferta adresowana do biznesu, polegająca na przeprowadzeniu profesjonalnej diagnozy potrzeb w firmie i potencjalnych kierunków rozwoju poprzez badanie poziomu kompetencji pracowników, rekomendowanie wsparcia szkoleniowego i pozaszkoleniowego wraz z realizacją proponowanych działań.

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych jest niezbędne w szczególności dla firm, zamierzających ubiegać się o wsparcie w ramach funduszy europejskich na działania szkoleniowe i doradcze.

Zakres usługi:

  1. Diagnoza potrzeb firmy – przeprowadzimy kompleksową diagnozę z zastosowaniem różnorodnych narzędzi badawczych, od standardowego kwestionariusza pytań, po obserwację jawną i ukrytą („tajemniczy klient”), wywiady indywidualne i fokusowe oraz analizę dokumentacji firmy.
  2. Opracowanie raportu diagnozy wraz z rekomendacjami działań szkoleniowych i coachingowych – wnioski z badań zostaną zebrane i przedstawione klientowi. Omówione zostaną konkretne propozycje oddziaływania w celu poprawy efektywności firmy.
  3. Realizacja kompleksowych działań szkoleniowych i coachingowych – poprowadzimy szklenia „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb klienta i jego firmy. Szkolenia opierają się o cykl D. Kolba, pozwalający na łączenie treści teoretycznych z praktyczną nauką umiejętności i doświadczaniem. Wsparcie coachingowe pozwala na utrwalenie nabytych podczas szkoleń umiejętności i uzyskanie cennej informacji zwrotnej, gdyż trener towarzyszy pracownikom w miejsce pracy, podczas wykonywania standardowych czynności.
  4. Ewaluacja szkolenia – przeprowadzenie analizy skuteczności zastosowanych działań poprzez zastosowanie Modelu Kirckpatrica – mierzącego poziom zadowolenia uczestników, poziom pozyskanej wiedzy, poziom wzrostu umiejętności i poziom zmiany postaw.
  5. Końcowe rozliczenie i zamknięcie wsparcia – sporządzimy końcowy Raport i przedstawiamy go klientowi.


Cena usługi: jest uwarunkowana wielkością badania, rodzajem zastosowanych narzędzi oraz wielkością grupy badanych. Jest ustalana każdorazowo ze zleceniodawcą.

Kontakt: mba@byd.pl, 52 567 00 14

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas