pl en

Międzynarodowy Kongres Naukowy

Międzynarodowy Kongres Naukowy

 

Międzynarodowy Kongres Naukowy
ZARZĄDZANIE I PRAWO W SPORCIE, REKREACJI, TURYSTYCE I ZDROWIU
Termin: 26-27 listopada 2021 roku

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

KONGRES W FORMIE HYBRYDOWEJ

SPRAWDŹ ORGANIZATORÓW KONGRESU

KOMITET HONOROWY DOSTĘPNY TUTAJ

KOMITET NAUKOWY KONGRESU DOSTĘPNY TUTAJ

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONGRESU

 1. Współczesne problemy zarządzania w sporcie, rekreacji, turystyce i zdrowiu.
 2. Współczesne problemy prawa w sporcie, rekreacji, turystyce i zdrowiu.
 3. Sport i rekreacja w szkolnictwie wyższym.
 4. Management i coaching w sporcie, rekreacji, turystyce, wychowaniu fizycznym i zdrowiu.
 5. Pedagogika i psychologia sportu, rekreacji, turystyki i wychowania fizycznego.
 6. Sport, rekreacja i turystyka dzieci i młodzieży.
 7. Sport, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami.

JĘZYKI KONGRESU

 • angielski, polski, ukraiński, słowacki, czeski, rosyjski

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU:
Przewodniczący: Radosław Muszkieta Aleksander Skaliy
Członkowie: Tatiana Skaliy, Mateusz Tomanek, Szymon Raniszewski, Rafał Gotowski, Katarzyna Muszkieta

TERMINARZ KONGRESU

 • zgłoszenie udziału w Kongresie - przesłanie karty uczestnictwa poprzez formularz: do 10 października 2021 r.
 • szczegółowe informacje dla osób, które zgłoszą udział w Kongresie zostaną przesłane w komunikacie nr 2:  do 30 października 2021 r.
 • wniesienie opłaty konferencyjnej do 10 października 2021 r. na konto:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
Numer konta:  58 1050 1139 1000 0090 3210 1678
z dopiskiem „Kongres Sport 2021”

KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty uczestnictwa w Kongresie wynoszą:

 • 250 zł  dla uczestników z referatem
 • 100 zł  dla uczestników biernych

w kosztach uwzględniono:

 • materiały konferencyjne
 • monografię naukową lub publikację w wybranym czasopiśmie punktowanym (uczestnik Kongresu dokona wyboru publikacji)
 • certyfikat.

Artykuły zostaną opublikowane w:

 • monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe WSG  – 80 pkt. MEiN
 • czasopismach naukowych: 
  Pedagogy and Psychology of Sport - Index Copernicus 95,83; 5 pkt. MEiN

  Journal of Education, Health and Sport - Index Copernicus 95,95; 5 pkt. MEiNQuality in Sport - Index Copernicus 88,28; 5 pkt. MEiN

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia udziału w Kongresie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza:
Międzynarodowy Kongres Naukowy "Zarządzanie i prawo w sporcie, rekreacji, turystyce i zdrowiu"; Bydgoszcz, 26-27.11.2021 r. (google.com)
 

ORGANIZACJA KONGRESU

Kongres odbędzie się online na platformie internetowej oraz w formie stacjonarnej dla zaproszonych gości.

KONTAKT
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Instytut Sportu i Kultury Fizycznej
85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2, Polska
tel. +48 606788761
e-mail:  congress.sport@gmail.com  

 

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas