pl en

O studiach

O studiach

ZAŁOŻENIA I CELE

Sposób działania administracji zawiera coraz więcej mechanizmów i instrumentów  zarządzania  zapożyczonych lub podobnych do tych, stosowanych w świecie korporacji. Mechanizmy i narzędzia o prorynkowej orientacji mają podnieść jakość i obniżyć koszty działania administracji. Obecnie dąży się, aby administracja publiczna działała jako organizacja inteligentna. A administracja to ludzie, którzy ją „tworzą i realizują”. Urzędnik to coraz bardziej menedżer spraw publicznych, od którego oczekuje się umiejętności wymaganych w biznesie. Należy więc zaadoptować w sposób racjonalny wzorce biznesowe w zakresie zarządzania zasobami, procesami oraz jakością. Tempo przemian wymusza na menedżerach spraw publicznych potrzebę przewodzenia zmianom, doskonalenia umiejętności sprawnego diagnozowania sytuacji i podejmowania trafnych decyzji prowadzących do efektywnej realizacji interesu publicznego. Kompetencje posiadane przez menedżerów wyznaczają poziom skuteczności realizacji funkcji zarządzania publicznego.  Odpowiedzią na podniesienie  tych kompetencji w służbie publicznej jest odpowiedni program rozwoju osobistego - studia MPA. Z jednej strony wzrost umiejętności zarządzania zespołem, motywowanie, delegowanie zadań, budowanie pozycji lidera, z drugiej strony nabywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania publicznego to cele jakie stawia sobie program niniejszego kształcenia. Służyć temu ma wykorzystanie nowoczesnych narzędzi takich, jak testy kompetencyjne, metody heurystyczne  czy wizualne myślenie. Każdy ze słuchaczy nabędzie umiejętność  konstruowania i stosowania  tych narzędzi w praktyce.

ADRESACI

MPA to studia adresowane:

do liderów i menedżerów spraw publicznych lub osób aspirujących do tej roli ukierunkowanych na budowanie własnej kariery i marki w obszarze administracji publicznej,
liderów dostrzegających potrzebę  zmian i  projektowania innowacyjnych rozwiązań w  sferze publicznej,
menedżerów publicznych nastawionych na nowoczesne i efektywne zarządzanie publiczne,
dla wszystkich urzędników, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i zwiększyć szanse na awans w urzędzie.

MPA to:

- Studia, które przede wszystkim stawiają na rozwój osobisty lidera i menedżera spraw publicznych i osób aspirujących do roli menedżera w administracji publicznej,
- Kadra: praktycy pracujący w urzędach centralnych, dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach dla administracji publicznej w Polsce  i  na świecie,
- Program, który zawiera innowacyjną tematykę w obszarze umiejętności miękkich (testy kompetencyjne, warsztaty plain language , wizualne myślenie, metody heurystyczne, teoria gier, projektowanie przemówień publicznych),
- Studia ukierunkowane  na nowoczesne podejście do zarządzania publicznego (zarządzanie wiedzą i innowacjami, organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucji publicznej),
- Program nastawiony na zdobycie unikatowej wiedzy w zakresie prawa (zasady techniki prawodawczej, zasady tworzenia aktów wewnętrznych z elementami  techniki legislacyjnej)
- Zajęcia  warsztatowe, studia przypadków, symulacje,
- Program podzielony na trzy bloki tematyczne, które służyć ma bardziej efektywnemu kształceniu,
- Wymiana myśli i doświadczeń wśród praktyków pracujących w administracji publicznej,
- Studia, które stanowią świetne przygotowanie do rozwoju osobistej kariery w administracji publicznej.

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas