pl en

Program studiów MBA

Program studiów MBA

RAMOWY PROGRAM  (trzy bloki podzielone na trzy semestry, łącznie 272 godziny)

VADEMECUM PRAWA DLA MENEDŻERA SPRAW PUBLICZNYCH  (88 GODZ)

 Przykładowe przedmioty:

- Dostęp do informacji publicznej  
- Ochrona danych osobowych w praktyce urzędu 
- Zasady techniki prawodawczej
- Umowy cywilnoprawne w urzędzie
- Pisma i dokumenty administracyjne
- Zasady tworzenia aktów wewnętrznych w praktyce działania administracji publicznej

 

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE  (96 GODZ)

Przykładowe przedmioty:

- Zarządzanie projektami w administracji publicznej
- Od administrowania do zarządzania – jak zwiększyć efektywność  pracowników w instytucji publicznej
- Organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucji publicznej
- Zarządzanie zmianą  w administracji publicznej
- Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
- Zarządzanie zasobami materialnymi w urzędzie

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE MENEDŻERA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (88 GODZ) Przykładowe przedmioty:

- Prosta polszczyzna w języku urzędowym - warsztaty plain language
- Stosowanie metod heurystycznych w administracji publicznej 
- Skuteczny menedżer spraw publicznych - budowanie pozycji lidera
- Kreatywne prezentacje i notatki w pracy menadżera spraw publicznych - warsztaty wizualnego myślenia
- Wystąpienia publiczne i pisanie przemówień publicznych jako niezbędne narzędzia w pracy menedżera spraw publicznych 

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas