pl en

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa !

Warunki przyjęcia

Postępowanie kwalifikacyjne na studia MPA  obejmuje weryfikację następujących warunków:

 • Wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe kandydata
 • Doświadczenie zawodowe związane z administracją publiczną
 • Znajomość języka obcego (preferowany angielski)
 • Posiadanie predyspozycji menadżerskich
 • Odpowiednia motywacja do podjęcia studiów
 • Złożenie w wyznaczonym terminie dokumentów aplikacyjnych

Proces kwalifikacyjny

Weryfikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych w Biurze Szkoły Biznesu MBA na które składają się:

 • formularz aplikacyjny - dostępny poniżej w opcji .pdf/ .doc
 • referencje - dostępny poniżej w opcji .pdf/ .doc
 • odpis dyplomu studiów wyższych
 • zdjęcie (legitymacyjne albo dyplomowe)
 • ksero dowodu osobistego
 • dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • umówienie się na rozmowę doradczą z Przedstawicielem Rady Programowej

Wyłonienie grupy słuchaczy MBA następuje na podstawie wyników z rozmowy doradczej.

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz aplikacyjny oraz dokument poświadczający referencje wraz z pozostałą wymaganą dokumentacją należy odesłać na adres mba@byd.pl

Formularz aplikacyjny w formacie PDF
Formularz aplikacyjny w formacie WORD

Dokument poświadczający referencje PDF
Dokument poświadczający referencje WORD

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas