pl en

Biblioteka Biznesmena

Biblioteka Biznesmena

Oferta biblioteki WSG:

  • nieograniczony dostęp do profesjonalnych licencjonowanych wielodziedzinowych baz danych,
  • możliwość pobrania bezpłatnych publikacji naukowych, opracowań i raportów branżowych w formie elektronicznej,
  • wgląd do zdigitalizowanych publikacji Unii Europejskiej,
  • internetowe źródła wiedzy w postaci bibliotek cyfrowych, repozytoriów, otwartych zasobów edukacyjnych, jak również wykazów czasopism naukowych udostępnianych bezpłatnie za pomocą sieci Internet,
  • informację bibliograficzną,
  • pomoc w poruszaniu się po udostępnianych zasobach oraz szkolenia.

Biblioteka Wyższej Szkoły Gospodarki dysponuje niezwykle bogatym zbiorem pozycji,  zarówno tych klasycznych, jak i współczesnych, z obszaru ekonomii i zarządzania.  
Część księgozbioru dedykowana jest specjalnie Słuchaczom Studium Doktorskiego i MBA. Cennym źródłem informacji są również zgromadzone w bibliotece czasopisma (w tym w wersji elektronicznej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki) i materiały multimedialne.
Przy Bibliotece WSG działa Centrum Dokumentacji Europejskiej. Jest to jedyna w Bydgoszczy specjalistyczna biblioteka europejska, która w swych zbiorach posiada publikacje Wspólnot Europejskich, udostępniane bezpłatnie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w językach urzędowych Unii Europejskiej.
Zachęcamy do odwiedzania wirtualnej biblioteki (e-Biblioteka) działającej jako element uczelnianej platformy kształcenia na odległość ONTE. Znajdziecie tam Państwo niezwykle liczne elektroniczne czasopisma i publikacje oraz wiele innych ciekawych źródeł wiedzy, np. dostęp do bibliografii on-line oraz bibliotek cyfrowych.
Dzięki realizowanemu przez Bibliotekę Narodową projektowi „Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica” finansowanemu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, studenci mają możliwość wypożyczania e-książek z zasobów Biblioteki Narodowej. Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie https://academica.edu.pl/.
Możliwe jest również wypożyczanie pozycji z innych bibliotek z terenu Polski, a nawet z zagranicy.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Biblioteki WSG.

mba

MBA

Bud. C, pok. C005
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. +48 52 567 00 14
e-mail: mba@byd.pl

Kalendarz Szkoleń

Termiany szkolenia

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania sie z naszym informatorem.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera.

Kontakt

Bud. C, pok. C005 ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. +48 52 567 00 14

mba@byd.pl

Śledz nas